Skip to content
close
close
 
close

Τραπεζογραμμάτια ευρώ

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002 και αποτελούν απτό σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χρησιμοποιούνται καθημερινά σε 19 χώρες της ΕΕ και διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και τα ταξίδια. Σήμερα, 338 εκατομμύρια άνθρωποι πραγματοποιούν πληρωμές σε μετρητά στο ίδιο νόμισμα.


Η εξέλιξη του νομίσματός μας

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ενιαίο νόμισμά της, το ευρώ. Έπειτα από πολυετείς σχεδιασμούς και προετοιμασίες, τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία σε 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2002. Συνολικά 19 χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει το ευρώ μέχρι σήμερα.

Όλες οι χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ρήτρα εξαίρεσης, θα κληθούν να ενταχθούν στη Νομισματική Ένωση και να υιοθετήσουν το ευρώ από τη στιγμή που θα πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης.

Η εισαγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ της σειράς «Ευρώπη» το 2013 γίνεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των τραπεζογραμματίων ευρώ. Στη σειρά αυτή έχουν ενσωματωθεί εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εμπιστοσύνη του κοινού προς το ευρώ, ως μέσο πληρωμής, θα παραμείνει αμετάβλητη.

 

Βασικές ημερομηνίες

 • 1 Ιανουαρίου 2002: Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία σε 12 χώρες μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φινλανδία.
 • 1 Ιανουαρίου 2007: Η Σλοβενία υιοθετεί το ευρώ.
 • 1 Ιανουαρίου 2008: Η Κύπρος και η Μάλτα υιοθετούν το ευρώ.
 • 1 Ιανουαρίου 2009: Η Σλοβακία υιοθετεί το ευρώ.
 • 1 Ιανουαρίου 2011: Η Εσθονία υιοθετεί το ευρώ.
 • 8 Νοεμβρίου 2012: Η ΕΚΤ ανακοινώνει την εισαγωγή της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ, της σειράς «Ευρώπη», με πρώτο το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ, και παρουσιάζει εικόνες τριών νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας.
 • 10 Ιανουαρίου 2013: Το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
 • 2 Μαΐου 2013: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
 • 1 Ιανουαρίου 2014: Η Λεττονία υιοθετεί το ευρώ.
 • 13 Ιανουαρίου 2014: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
 • 23 Σεπτεμβρίου 2014: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
 • 1 Ιανουαρίου 2015: Η Λιθουανία υιοθετεί το ευρώ.
 • 24 Φεβρουαρίου 2015: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
 • 25 Νοεμβρίου 2015: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
 • 5 Ιουλίου 2016: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
 • 4 Απριλίου 2017: Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.

 

Ο ρόλος της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που εδρεύει στη Φρανκφούρτη, είναι υπεύθυνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ ασκεί αυτά τα καθήκοντα σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΚΤ


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


Create an account


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close